festival výberovej kávy

19.–21. May 2023, Bratislava

Slovak AeroPress Championship 2023

Slovak AeroPress Championship 2023 a Majstrovstvá sveta v aeropresse sú o budovaní komunity, nadväzovaní priateľstiev a oslave kávy.

WAC vo svojej podstate existuje, aby spájal ľudí milujúcich kávu v otvorenom, inkluzívnom a zábavnom prostredí.

Ročník 2023 je v mnohých ohľadoch iný a doposiaľ najväčší na Slovensku. 36 súťažiacich sa môže tešiť na množstvo prekvapení a drobných zmien. Zväčšili sme priestor na tréning a skrátili prestávky medzi jednotlivými kolami. Čaká nás intenzívna baristická párty s množstvom dobrej kávy a v spoločnosti skvelej komunity ľudí.

Súťažiaci:

O súťaži:

Na súťaž sa môže registrovať ktokoľvek bez vekového obmedzenia, splňajúc aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • trvalý alebo dočasný pobyt na území Slovenskej republiky
 • tolerovaný pobyt alebo tzv. štatút „odídenca“ na Slovensku
 • pracovný alebo študentský pobyt na Slovensku
 • slovenské občianstvo
 • výkon práce na území Slovenskej republiky dlhší ako jeden rok
 • Titul slovenského šampióna Aeropress Championship 2023.
 • Trofej zlatého, strieborného alebo bronzového Aeropressu.
 • Účasť na svetovom World Aeropress Championship v októbri, novembri alebo decembri 2023. V tom je zahrnuté preplatenie nákladov na: let z letiska Bratislava alebo Viedeň do najbližšieho veľkého letiska miesta konania WAC., pozemnú dopravu na letisko a z letiska, ubytovanie na 3 noci v hostiteľskom meste a akékoľvek legitímne poplatky za žiadosť o vládne vízum.
 • Súťažící, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach získajú vecné ceny.

Predpokladaný počet súťažiacich je 36. – Súťažiť sa bude v štyroch vyraďovacích kolách: kvalifikačné kole, 1. kolo, semifinále a finále.

Miesto a dátum konania súťaže: 19. – 20. máj 2023 v Novej Cvernovke v súťažnej zóne kávového festivalu TCC 23.

Každý registrovaný súťažiaci má v cene štartovného zahrnutú festivalovú permanentku a celé tri dni festivalu TCC.

 1. Súťaž je viackolový vyraďovací turnaj.
 2. V každom kole traja súťažiaci pripravujú kávu súčasne.
 3. Súťažiaci majú 5 minút na prípravu a prezentáciu kávy.
 4. Keď čas vyprší, kávy sa prezentujú v identických festivalových cuppingových nádobách trojčlennej porote.
 5. Rozhodcovia slepo hodnotia každú kávu a robia si vlastné súkromné hodnotenie. V zmysle: Ktorú kávu by som dopil celú?
 6. Rozhodcovia súčasne ukážu na svoju preferovanú kávu.
 7. Víťaz postupuje do ďalšieho kola. Porazení sú eliminovaní.
 1. Používať sa smie iba originálny AeroPress. Musia sa použiť jeho všetky tri časti; komora, piest a uzáver filtra. Neoriginálne diely nie sú povolené.

 2. Pri príprave nápojov sa nesmie používať žiadna iná brewing metóda. Jediným zariadením povoleným na pódiu je jedno alebo viacero z týchto zariadení:
  – AeroPress
  – filter
  – mlynček
  – rýchlovarná kanvica
  – váha
  – miešadlo alebo lyžica
  – sifter (precízne sito filtrovanie mletej kávy)
  – časovač
  – stojan
  – prázdna varná nádoba / decanter
  – degustačný festivalový pohár

 3. Je povolený akýkoľvek typ filtra, pokiaľ nenahrádza samotný uzáver filtra (pozri pravidlo č. 2). Filter môže byť vyrobený z papiera, kovu, látky alebo akéhokoľvek iného materiálu.

 4. Mletá káva a voda sú jediné povolené zložky.

 5. Súťažiaci môže použiť jedine kávu poskytnutú organizátorom.
  I. Neoznačená tréningová káva (balenie 200-300g) na kvalifikačné kolo bude doručená súťažiacim najneskôr 3 týždne pred súťažou.
  II. Súťažná káva (balenie 200-300g) bude poskytnutá najneskôr v deň súťaže.

 6. Súťažiaci môže použiť jedine vodu poskytnutú organizátorom. Informácie o súťažnej vode budú uverejnené najneskôr 3 týždne pred súťažou.

 7. Súťažiaci môžu vo svojom recepte použiť maximálne 18g praženej kávy.

 8. Súťažiaci musia pripraviť minimálne 150 ml uvarenej kávy.

 9. Kávy, ktoré nie sú prezentované v časovom limite 5 minút, nebudú hodnotené.

 10. Nedodržanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedeného môže mať za následok diskvalifikáciu.

Súťažiaci spoločne s vyplneným registračným formulárom zaplatí štartovné vo výške 40 EUR. – Toto štartovné nie je vratné ani v prípade odstúpenia zo súťaže či neúčasti súťažiaceho v súťaži.

Cena štartovného súťažiaceho nepokrýva náklady na organizáciu súťaže. Jej výška je stanovená, tak aby nepresiahla ekvivalent priemernej osemhodinovej (8) baristickej smeny v  kaviarni s výberovou kávou na Slovensku. Ďakujeme pražiarňam a partnerom za pokrytie nákladov na organizáciu Slovak AeroPress Championship 2023 a podporu súťažiacich. Bez vás by to nešlo! 

 1. Každé kolo sa posudzuje ako slepé pomocou techniky cupping lyžice, sŕknutia a pľuvania.
 2. Mená súťažiacich budú vyznačené na spodnej strane pohárov, kde sú úplne zakryté.
 3. Neexistuje žiadny hodnotiaci hárok ani formálne hodnotiace kritériá. Porotcovia jednoducho odpovedajú: „Ktorý pohár by som radšej vypil celý?“
 4. Každý rozhodca dospeje k vlastnému záveru bez toho, aby o vzorkách diskutoval so svojimi kolegami rozhodcami.
 5. Pri počte troch budú všetci rozhodcovia súčasne, sebavedome a definitívne ukazovať na pohár podľa vlastného výberu.
 6. Po posúdení MC zdvihne víťazný pohár a odhalí meno víťaza kola.
 7. V prípade, že všetci traja rozhodcovia ukážu na rôzne šálky, MC ochutná kávu a rozhodne o kole. Toto rozhodnutie je konečné.

Starostlivo dbáme na to, aby pravidlá Slovak AeroPress Championship 2023 boli v súlade s aktuálnymi pravidlami World AeroPress Championship 2023.

Vyhradzuje si právo upravovať a aktualizovať tieto pravidlá a pokyny podľa vlastného uváženia a v súlade s pravidlami a usmerneniami World AeroPress Championship 2023.
[ Posledná aktualizácia vo februári 2023 ]

Súťažná káva

Ktorá z pražiarní TCC ’23 pripraví kávu pre slovenský šampionát v príprave AeroPressu?

Príďte za nami 28.3.2023 do TEMNÉHO OST BLOCKU na WARMUP SLOVAK AEROPRESS CHAMPIONSHIP 2023 a pomôžte nám pomocou slepého cuppingu rozhodnúť, ktorá pražiareň pripraví súťažnú kávu pre Slovak AeroPress Championship 2023. 

Na akciu pozývame všetkých prihlásených súťažiacich, každý z nich bude mať jeden hlas. Pražiareň s najviac hlasmi získa možnosť upražiť kávu pre súťažné pódium v Novej Cvernovke.

Budeme mať k dispozícii aj voľné cuppingové lyžice pre kávové nadšencov. Tak dorazte! 🙂

Súťažná voda

Ľudia žijúci v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti majú šťastie na mimoriadne kvalitnú vodu, ktorá pochádza predovšetkým z dunajských prameňov. Táto vola je následne prefiltrovaná pomocou profesionálnych filtrov BRITA PURITY C, aby bola vhodná na prípravu filtrovanej kávy a espressa. 

Kvalitu zabezpečuje náš vodný partner BRITA SLOVENSKO a Spinsol.sk.

Kompletné zloženie vody bude k dispozícií na stánku Spinsol v interiéry festivalu.

Sme hrdí, že sme oficiálny partner
hosťovania WAC na Slovensku