festival výberovej kávy

19.–21. May 2023, Bratislava

Brewer's showdown 2023
Bratislava

We were no longer amused by „clasic“ barista competitions. We wanted the contestants to be able to better showcase their everyday coffee-making skills, and that’s how the Brewer’s Showdown was born. This competition focuses on building community, making friends and celebrating coffee.

Over two days, 36 baristas will meet to test their sensory abilities and filter coffee preparation skills. The winner will receive a 10-day tour of Colombian farms and a limited Comandante coffe grinder.

Contestants:

 

*Unfortunately, the form does not allow for two languages at once. Please use a translator.

About competition:

Anyone, regardless of age, can register for the competition.

 • Brewer’s Showdown 2023 Champion Title.
 • The winner will receive a 10-day tour of Colombian farms and a limited Comandante coffee grinder.
 • Competitors who place in the first three places will receive valuable prizes.

The competition consists of two parts: SENSORY SKILLS and BREWING SKILLS.

36 contestants will take part in the competition, which means:

 • SENSORY SKILLS: 6 rounds of 6 competitors
 • BREWING SKILLS: 8 first rounds of 3 contestants each
 • BREWING SKILLS: 3 semi-final rounds of 3 competitors
 • BREWING SKILLS: 1 final round of 3 competitors

The last semi-finalist will be randomly selected as a wild card from all the eliminated contestants.

Place and date of the competition: 20-21. May 2023 in Nova Cvernovka in the competition zone of the TCC 23 coffee festival.

Each registered competitor has a festival 3-day ticket of the TCC festival included in the entry fee.

The rules in English will be available for reading soon. In the meantime, you can use Slovak with a translator 😀

[Last update 17. 4. 2023]

Tieto pravidlá vychádzajú z osobných skúseností baristov a boli pripravené na základe oficiálnych pravidiel a predpisov WBC a CUP TASTERS. Duševné vlastníctvo súvisiace s BREWER’S SHOWDOWN, vrátane týchto pravidiel a predpisov a formátu súťaže, je majetkom spoločnosti Roast Different s.r.o. 

Tento dokument sa nesmie používať ani reprodukovať bez súhlasu spoločnosti Roast Different s.r.o.

Akákoľvek modifikácia pravidiel súťaže bez súhlasu vlastníka duševného vlastníctva je zakázaná.

FORMÁT SÚŤAŽE

a) Súťaž sa skladá z dvoch častí: SENSORY SKILLS a BREWING SKILLS.

b) V súťaži sa zúčastní 36 súťažiacich, čo znamená:

 • SENSORY SKILLS: 6 kôl po 6 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 8 prvých kôl po 3 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 3 semifinálové kolá po 3 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 1 finálové kolo po 3 súťažiacich

c) Posledný semifinalista sa náhodne vyberie ako divoká karta zo všetkých vyradených súťažiacich.

d) Pre súťaž nie je stanovený žiadny vekový limit.

SENSORY SKILLS

PRAVIDLÁ

 1. Cieľom senzorickej časti je testovať rozdiely medzi vzorkami kávy a identifikovať neoznačené arómy.
 2. V každom kole si 6 súťažiacich individuálne vyskúša 5 trojíc cuppingových vzoriek a definuje 5 aróm.
 3. Každý súťažiaci má na vyplnenie hodnotiaceho hárku 8 minút.
 4. Súťažiaci dostanú bonusový bod za každých ušetrených 20 sekúnd zo svojho súťažného času.
 5. V každom kole sú prítomní 2 senzorickí rozhodcovia, ktorí kontrolujú priebeh súťaže a zapisujú výsledné časy súťažiacich do hodnotiaceho hárku.
 6. Súťažiaci sa počas testovania nesmú rozprávať ani radiť s ostatnými súťažiacimi ani s publikom.

ŠTANDARDY

 1. Cuppinové vzorky
  • Na pódiu sa nachádza 5 sad po 3 cuppingových vzorkách. Jedna vzorka z každej trojice je senzoricky odlišná. (spracovanie, defekt, praženie, krajina, fermentácia, atď..)
  • Súťažiaci ochutnávajú vzorky pomocou cuppingovej lyžice a označia v hodnotiacej tabuľke, ktorá vzorka je odlišná. Vzorku nijako neoznačia nahlas alebo viditeľne pre svojich súperov.
  • Ak súťažiaci pridajú viditeľné označenie na vzorku, okamžite sa diskvalifikujú.
  • Každé kolo súťaže sa cuppingové vzorky pripravujú nanovo a menia sa poradie. Zmenu poradia a kontrolu zabezpečujú 2 senzorický rozhodcovia.
 2. Arómy
  • Na pódiu je pripravených 5 neoznačených aróm v zakrytých cupping pohároch.
  • Súťažiaci otestujú arómy pričuchnutím a zapisujú primárny a sekundárny tip na arómu do hodnotiaceho hárku.
  • Arómy nesmú byť definované nahlas alebo viditeľne pre ostatných súťažiacich.
  • Súťažiaci, ktorí použijú akékoľvek viditeľné označenie alebo vyslovenie arómy, budú diskvalifikovaní.
  • Každé kolo môže byť využitých 5 vzoriek z 36 rôznych aróm. Kontrolu správnosti a zmenu poradia zabezpečujú 2 senzorickí rozhodcovia.
  • Hostiteľ využíva 36 rôzny aróm od Le Nez do Café Revelation.
  • Zoznam využitých aróm: zemina, zemiaky, záhradný hrášok, uhorka, slama, céder, klinčeky, korenie, semienka koriandra, vanilka, čajová ruža/želé z červených ríbezlí, kávový kvet, kávová dužina, čierne ríbezle, citrón, marhuľa, jablko, maslo, med, koža, ryža basmati, toast, slad, sladké drievko, karamel, horká čokoláda, pražené mandle, pražené arašidy, pražené lieskové orechy, vlašské orechy, varené hovädzie mäso, dym, tabak, pražená káva, lekárenská aróma a kaučuk.

HODNOTENIE

 1. Súťažiaci získajú 1 bod za správne určenú cuppingovú vzorku (odlišnú spomedzi trojice) a maximálne môžu získať 5 bodov.
 2. Súťažiaci získajú 1 bod za každých ušetrených 20 sekúnd zo súťažného času a môžu získať maximálne 9 bodov.
 3. Senzorickí rozhodcovia spočítajú získané body a vytvoria poradie súťažiacich podľa počtu bodov po skončení posledného SENSORY SKILLS kola.
 4. Do prvého BREWING SKILLS kola postúpi 24 súťažiacich s najvyšším počtom bodov.

BREWING SKILLS

PRAVIDLÁ

 1. Technická časť súťaže zmeraná na preverenie praktických schopností s prípravou kávy.
 2. BREWING SKILLS sa skladá z troch kôl: prvé kolo, semifinále a finále.
  • Prvé kolo. Všetci súťažiaci využijú na prípravu jednu z nasledujúcich immersion metód prípravy kávy: Aeropress, Hario Immersion Switch, Clever Dripper alebo French press (rôzna značka).
  • Semifinálové kolo. Všetci súťažiaci využijú na prípravu jednu z nasledujúcich pour-over metód prípravy kávy: Hario V60 (01 alebo 02), April Brewer, Origami dripper alebo Kalita Wave.
  • Finálové kolo. Súťažiaci si môžu vybrať jednu z metód z prvého kola alebo zo semifinále. Každý z finalistov môže mať inú metódu.
 3. Súťažiaci nesmú použiť iné ingrediencie ako káva a voda..
 4. V každom kole varia kávu súčasne 3 súťažiaci a hodnotia ich 3 senzorickí rozhodcovia.
 5. Súťažiaci majú 5 minút na prípravu a podávanie nápoja.
 6. Počas každého kola súťažiaci pripravia a porotcom naservírujú 1 originálny kávový nápoj v minimálnom objeme 150ml.
 7. Po uplynutí času sa kávy predkladajú rozhodcom v rovnakých nádobách.
 8. Súťažiaci musia používať kávu a vodu poskytnuté hostiteľom.

Súťažiaci môžu pripraviť ľubovoľný počet nápojov, ale hodnotiť sa bude len jeden nápoj podávaný rozhodcom.

ŠTANDARDY

 1. Zrnková káva
 • Neobsahuje žiadne prísady, arómy, farbivá, parfumy, aromatické látky, prášky atď., ktoré by boli pridané kedykoľvek od zberu kávy až po jej extrakciu do nápoja.
 • Bude stredne až svetle pražená, vysokej kvality, pražená bez výraznej chyby praženia (prepražená alebo spálená), pražená najviac dvadsať (20) dní pred dátumom súťaže.
 • Káva bude pražená v jednej dávke, zabalená a zapečatená.
 • Neoznačená tréningová káva na prvé kolo (200-300 g balenie) bude súťažiacim dodaná najneskôr 2 týždne pred súťažou.
 • Neoznačená súťažná káva na prvé kolo (200-300 g balenie) bude poskytnutá najskôr v deň súťaže.
 • Informácie o súťažnej káve na prvé kolo budú zverejnené po prvom kole súťaže.
 • Odlišná neoznačená súťažná káva na semifinálové a finálové kolo (200-300 g balenie) bude postupujúcim súťažiacim poskytnutá po prvom kole.
 • Súťažiaci budú mať na tréning 50 minút. Počas tréningu nesmú súťažiaci spolupracovať s nikým iným, iba s ostatnými súťažiacimi.
 • Informácie o súťažnej káve na semifinálové a finálové kolá budú zverejnené pred vyhlásením víťazov súťaže.

2. Pripravovaný nápoj

  • Nápoj musí byť extrakciou z mletých častíc z celých kávových zŕn, s použitím vody ako rozpúšťadla. Žiadne iné prísady nie sú povolené okrem tých, ktoré sa môžu objaviť v primeranom množstve v kávových zrnách, vode, varných zariadeniach a ich prítomnosť sa nedá ovplyvniť.

3. Súťažná voda

   • Súťažiaci musia používať vodu poskytnutú hostiteľom počas celej súťaže.
   • Hostiteľ poskytne počas súťažného času jednu rýchlovarnú kanvicu, v ktorej môžu súťažiaci nastaviť teplotu.
   • Súťažiaci si môžu priniesť vlastnú rýchlovarnú kanvicu

4. Mlynček

    • Súťažiaci si môžu priniesť a súťažiť s vlastným ručným mlynčekom.
    • Hostiteľ poskytne počas súťažného času jeden elektrický mlynček na pódiu a aspoň 1 Comandante C40 MK3 Nitro Blade pre každé stanovište na pódiu.
    • Hostiteľ poskytne počas tréningového času jeden elektrický mlynček pre súťažiacich.

5. Príslušenstvo na prípravu kávy

  • Odporúčame si priniesť vlastné príslušenstvo na prípravu kávy nakoľko hostiteľ nedisponuje dostatočným množstvom príslušenstva pre súťažiacich.

6. Servírovacia nádoba

  • Kávový nápoj sa musí rozhodcom podávať v jednej kompletnej porcii s objemom najmenej 150 ml.
  • Súťažiaci musí podať nápoj v nádobe poskytnutej hostiteľom.
  • Hostitelia musia poskytnúť nádobu s objemom od 150 do 235 ml.

7. Priestor na tréning

  • Hostiteľ musí zabezpečiť priestor na tréning pre súťažiacich pred semifinálovým a finálovým kolom s dostatočným elektrickým výkonom a počtom elektrických zástrčiek.

HODNOTENIE

 1. Hodnotenie v jednotlivých kolách sa líši nasledovne:
  • Prvé kolo. Senzorickí rozhodcovia vyberú podľa vlastných preferencií najlepší nápoj ukázaním prstu. Z každej trojice sa vyberie súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov od porotcov.
  • Semifinálové kolo. Senzorickí rozhodcovia hodnotia nápoje pomocou hodnotiacich hárkov. Do finálového kola postúpia traja súťažiaci s navýšim bodovým výsledkom zo všetkých semifinalistov. Bodový výsledok sa získava sčítaním hodnotiacich hárkov z kola SENSORY SKILLS a semifinálového kola BREWING SKILLS.
  • Finálové kolo. Senzorickí rozhodcovia vyberú podľa vlastných preferencií najlepší nápoj ukázaním prstu.
 2. Pred súťažou dostanú rozhodcovia nápoje zo súťažných káv na neverejnú kalibráciu.

OBJASNENIA

 1. Prvé kola.
  • Po každom kole rozhodcovia ochutnajú poskytnuté nápoje. Rozhodcovia nesmú diskutovať o podávaných nápojoch, kým nerozhodnú o výsledku.
  • Keď rozhodcovia rozhodnú, mali by dať hostiteľovi signál, aby sa rozhodnutie rozhodcov uverejnilo ukázaním prsta s odpočítaním 3-2-1.
  • Nápoj s najväčším počtom hlasov rozhodcov je víťazom.
  • Ak každý porotca vyberie iný pohár rozhoduje hlas hlavného rozhodcu, ktorý sa určí na začiatku súťaže.
 2. Semifinálové kola
  • Po každom kole rozhodcovia ochutnajú poskytnuté nápoje. Rozhodcovia nesmú diskutovať o vytvorených a podávaných nápojoch, kým nenapíšu svoje hodnotiace hárky. Rozhodcovia budú mať na vypracovanie svojich hodnotení približne 20 minút.
  • Po skončení posledného semifinálového kola hlavný rozhodca spočíta hodnotenia 3 senzorických rozhodcov. Sčíta ich s hodnotiacimi hárkami z kola SENSORY SKILLS podľa sčítacieho hárku a vytvorí poradie súťažiacich podľa počtu bodov.
  • Do finále postúpia 3 súťažiaci s najvyšším počtom bodov.
 3. Finálové kolo
  • Počas finále rozhodcovia opustia svoje stanovištia, aby nevideli spôsob prípravy finalistov. Zároveň finalisti po skončení súťažného času skryjú svoje vybavenie, aby senzorickí rozhodcovia nemohli identifikovať nápoje podľa spôsobu prípravy.
  • Rozhodcovia sa vrátia až po príprave a podávaní nápojov.
  • Rozhodcovia ochutnajú poskytnuté nápoje a najprv vyberú víťazný pohár. Identita víťaza zostáva tajomstvom – tento pohár sa umiestni na jednu stranu.
  • Rozhodcovia potom opäť rozhodujú medzi zvyšnými dvoma pohármi o druhom mieste (a teda aj o treťom mieste).
  • Identita troch najlepších káv bude oznámená v počas slávnostného odovzdávania cien bezprostredne po rozhodnutí porotcov v poradí:
   1. Pohár súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, sa zdvihne a jeho totožnosť sa odhalí.
   2. Pohár súťažiaceho na druhom mieste bude zdvihnutý a identita odhalená.
   3. Týmto spôsobom sa odhalí identita víťaza.
  • Súťažiaci na prvých troch miestach dostanú svoje ceny a budú odfotografovaní s moderátorom a porotcami.

The competitor pays the entry fee of 50 EUR together with the completed registration form. – This entry fee is not refundable even in case of withdrawal from the competition or non-participation of the competitor in the competition.

The price of the starting competitor does not cover the costs of organizing the competition. We thank the roasters and partners for covering the costs of organizing and supporting the competitors. It wouldn’t be possible without you!

The contest rules are regularly updated with minor corrections. As this year is the first year of the Brewer’s Showdown, we are currently testing test rounds and adjusting the time schedule.

We reserve the right to modify and update these rules and instructions at our own discretion.

Competitive coffee

The competitive coffee for this year’s Brewer’s Showdown will be provided by a Slovak roaster Goriffee The training coffee will be delivered to the contestants no later than 2 weeks before the competition to the address they gave us using the questionnaire.

Competitive water

People living in the Bratislava region are lucky to have exceptionally high-quality water thanks to the water company, which comes primarily from the Danube springs. This water is then filtered using professional BRITA PURITY C filters to make it suitable for preparing filtered coffee and espresso.

Quality is ensured by our water partner BRITA SLOVENSKO and Spinsol.sk

The complete composition of the water will be available at the Spinsol stand in the interior of the festival.

Competition partners: