festival výberovej kávy

19.–21. May 2023, Bratislava

Brewer's showdown 2023
Bratislava

Nebavili nás už strojené baristické súťaže. Chceli sme, aby súťažiaci mohli lepšie odprezentovať svoje dennodenné zručnosti v príprave kávy, a tak vznikol Brewer’s Showdown. Táto súťaž sa zameriava na budovanie komunity, nadväzovanie priateľstiev a oslavu kávy.

Počas dvoch dní sa 36 baristov stretne, aby si pomerili svoje senzorické schopnosti a zručnosti v príprave filtrovanej kávy. Víťaz získa 10-dňový zájazd po kolumbijských farmách a limitovaný mlynček Comandante.

Súťažiaci:

O súťaži:

Na súťaž sa môže registrovať ktokoľvek bez vekového obmedzenia.

 • Titul šampióna Brewer’s Showdown 2023.
 • Víťaz získa 10-dňový zájazd po kolumbijských farmách a limitovaný mlynček Comandante.
 • Súťažící, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach získajú vecné ceny.

Súťaž sa skladá z dvoch častí: SENSORY SKILLS a BREWING SKILLS.

V súťaži sa zúčastní 36 súťažiacich, čo znamená:

 • SENSORY SKILLS: 6 kôl po 6 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 8 prvých kôl po 3 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 3 semifinálové kolá po 3 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 1 finálové kolo po 3 súťažiacich

Posledný semifinalista sa náhodne vyberie ako divoká karta zo všetkých vyradených súťažiacich.

Miesto a dátum konania súťaže: 20. – 21. máj 2023 v Novej Cvernovke v súťažnej zóne kávového festivalu TCC 23.

Každý registrovaný súťažiaci má v cene štartovného zahrnutú festivalovú permanentku a celé tri dni festivalu TCC.

[Posledná aktualizácia 17. 4. 2023]

Tieto pravidlá vychádzajú z osobných skúseností baristov a boli pripravené na základe oficiálnych pravidiel a predpisov WBC a CUP TASTERS. Duševné vlastníctvo súvisiace s BREWER’S SHOWDOWN, vrátane týchto pravidiel a predpisov a formátu súťaže, je majetkom spoločnosti Roast Different s.r.o. 

Tento dokument sa nesmie používať ani reprodukovať bez súhlasu spoločnosti Roast Different s.r.o.

Akákoľvek modifikácia pravidiel súťaže bez súhlasu vlastníka duševného vlastníctva je zakázaná.

FORMÁT SÚŤAŽE

a) Súťaž sa skladá z dvoch častí: SENSORY SKILLS a BREWING SKILLS.

b) V súťaži sa zúčastní 36 súťažiacich, čo znamená:

 • SENSORY SKILLS: 6 kôl po 6 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 8 prvých kôl po 3 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 3 semifinálové kolá po 3 súťažiacich
 • BREWING SKILLS: 1 finálové kolo po 3 súťažiacich

c) Posledný semifinalista sa náhodne vyberie ako divoká karta zo všetkých vyradených súťažiacich.

d) Pre súťaž nie je stanovený žiadny vekový limit.

SENSORY SKILLS

PRAVIDLÁ

 1. Cieľom senzorickej časti je testovať rozdiely medzi vzorkami kávy a identifikovať neoznačené arómy.
 2. V každom kole si 6 súťažiacich individuálne vyskúša 5 trojíc cuppingových vzoriek a definuje 5 aróm.
 3. Každý súťažiaci má na vyplnenie hodnotiaceho hárku 8 minút.
 4. Súťažiaci dostanú bonusový bod za každých ušetrených 20 sekúnd zo svojho súťažného času.
 5. V každom kole sú prítomní 2 senzorickí rozhodcovia, ktorí kontrolujú priebeh súťaže a zapisujú výsledné časy súťažiacich do hodnotiaceho hárku.
 6. Súťažiaci sa počas testovania nesmú rozprávať ani radiť s ostatnými súťažiacimi ani s publikom.

ŠTANDARDY

 1. Cuppinové vzorky
  • Na pódiu sa nachádza 5 sad po 3 cuppingových vzorkách. Jedna vzorka z každej trojice je senzoricky odlišná. (spracovanie, defekt, praženie, krajina, fermentácia, atď..)
  • Súťažiaci ochutnávajú vzorky pomocou cuppingovej lyžice a označia v hodnotiacej tabuľke, ktorá vzorka je odlišná. Vzorku nijako neoznačia nahlas alebo viditeľne pre svojich súperov.
  • Ak súťažiaci pridajú viditeľné označenie na vzorku, okamžite sa diskvalifikujú.
  • Každé kolo súťaže sa cuppingové vzorky pripravujú nanovo a menia sa poradie. Zmenu poradia a kontrolu zabezpečujú 2 senzorický rozhodcovia.
 2. Arómy
  • Na pódiu je pripravených 5 neoznačených aróm v zakrytých cupping pohároch.
  • Súťažiaci otestujú arómy pričuchnutím a zapisujú primárny a sekundárny tip na arómu do hodnotiaceho hárku.
  • Arómy nesmú byť definované nahlas alebo viditeľne pre ostatných súťažiacich.
  • Súťažiaci, ktorí použijú akékoľvek viditeľné označenie alebo vyslovenie arómy, budú diskvalifikovaní.
  • Každé kolo môže byť využitých 5 vzoriek z 36 rôznych aróm. Kontrolu správnosti a zmenu poradia zabezpečujú 2 senzorickí rozhodcovia.
  • Hostiteľ využíva 36 rôzny aróm od Le Nez do Café Revelation.
  • Zoznam využitých aróm: zemina, zemiaky, záhradný hrášok, uhorka, slama, céder, klinčeky, korenie, semienka koriandra, vanilka, čajová ruža/želé z červených ríbezlí, kávový kvet, kávová dužina, čierne ríbezle, citrón, marhuľa, jablko, maslo, med, koža, ryža basmati, toast, slad, sladké drievko, karamel, horká čokoláda, pražené mandle, pražené arašidy, pražené lieskové orechy, vlašské orechy, varené hovädzie mäso, dym, tabak, pražená káva, lekárenská aróma a kaučuk.

HODNOTENIE

 1. Súťažiaci získajú 1 bod za správne určenú cuppingovú vzorku (odlišnú spomedzi trojice) a maximálne môžu získať 5 bodov.
 2. Súťažiaci získajú 1 bod za každých ušetrených 20 sekúnd zo súťažného času a môžu získať maximálne 9 bodov.
 3. Senzorickí rozhodcovia spočítajú získané body a vytvoria poradie súťažiacich podľa počtu bodov po skončení posledného SENSORY SKILLS kola.
 4. Do prvého BREWING SKILLS kola postúpi 24 súťažiacich s najvyšším počtom bodov.

BREWING SKILLS

PRAVIDLÁ

 1. Technická časť súťaže zmeraná na preverenie praktických schopností s prípravou kávy.
 2. BREWING SKILLS sa skladá z troch kôl: prvé kolo, semifinále a finále.
  • Prvé kolo. Všetci súťažiaci využijú na prípravu jednu z nasledujúcich immersion metód prípravy kávy: Aeropress, Hario Immersion Switch, Clever Dripper alebo French press (rôzna značka).
  • Semifinálové kolo. Všetci súťažiaci využijú na prípravu jednu z nasledujúcich pour-over metód prípravy kávy: Hario V60 (01 alebo 02), April Brewer, Origami dripper alebo Kalita Wave.
  • Finálové kolo. Súťažiaci si môžu vybrať jednu z metód z prvého kola alebo zo semifinále. Každý z finalistov môže mať inú metódu.
 3. Súťažiaci nesmú použiť iné ingrediencie ako káva a voda..
 4. V každom kole varia kávu súčasne 3 súťažiaci a hodnotia ich 3 senzorickí rozhodcovia.
 5. Súťažiaci majú 5 minút na prípravu a podávanie nápoja.
 6. Počas každého kola súťažiaci pripravia a porotcom naservírujú 1 originálny kávový nápoj v minimálnom objeme 150ml.
 7. Po uplynutí času sa kávy predkladajú rozhodcom v rovnakých nádobách.
 8. Súťažiaci musia používať kávu a vodu poskytnuté hostiteľom.

Súťažiaci môžu pripraviť ľubovoľný počet nápojov, ale hodnotiť sa bude len jeden nápoj podávaný rozhodcom.

ŠTANDARDY

 1. Zrnková káva
 • Neobsahuje žiadne prísady, arómy, farbivá, parfumy, aromatické látky, prášky atď., ktoré by boli pridané kedykoľvek od zberu kávy až po jej extrakciu do nápoja.
 • Bude stredne až svetle pražená, vysokej kvality, pražená bez výraznej chyby praženia (prepražená alebo spálená), pražená najviac dvadsať (20) dní pred dátumom súťaže.
 • Káva bude pražená v jednej dávke, zabalená a zapečatená.
 • Neoznačená tréningová káva na prvé kolo (200-300 g balenie) bude súťažiacim dodaná najneskôr 2 týždne pred súťažou.
 • Neoznačená súťažná káva na prvé kolo (200-300 g balenie) bude poskytnutá najskôr v deň súťaže.
 • Informácie o súťažnej káve na prvé kolo budú zverejnené po prvom kole súťaže.
 • Odlišná neoznačená súťažná káva na semifinálové a finálové kolo (200-300 g balenie) bude postupujúcim súťažiacim poskytnutá po prvom kole.
 • Súťažiaci budú mať na tréning 50 minút. Počas tréningu nesmú súťažiaci spolupracovať s nikým iným, iba s ostatnými súťažiacimi.
 • Informácie o súťažnej káve na semifinálové a finálové kolá budú zverejnené pred vyhlásením víťazov súťaže.

2. Pripravovaný nápoj

  • Nápoj musí byť extrakciou z mletých častíc z celých kávových zŕn, s použitím vody ako rozpúšťadla. Žiadne iné prísady nie sú povolené okrem tých, ktoré sa môžu objaviť v primeranom množstve v kávových zrnách, vode, varných zariadeniach a ich prítomnosť sa nedá ovplyvniť.

3. Súťažná voda

   • Súťažiaci musia používať vodu poskytnutú hostiteľom počas celej súťaže.
   • Hostiteľ poskytne počas súťažného času jednu rýchlovarnú kanvicu, v ktorej môžu súťažiaci nastaviť teplotu.
   • Súťažiaci si môžu priniesť vlastnú rýchlovarnú kanvicu

4. Mlynček

    • Súťažiaci si môžu priniesť a súťažiť s vlastným ručným mlynčekom.
    • Hostiteľ poskytne počas súťažného času jeden elektrický mlynček na pódiu a aspoň 1 Comandante C40 MK3 Nitro Blade pre každé stanovište na pódiu.
    • Hostiteľ poskytne počas tréningového času jeden elektrický mlynček pre súťažiacich.

5. Príslušenstvo na prípravu kávy

  • Odporúčame si priniesť vlastné príslušenstvo na prípravu kávy nakoľko hostiteľ nedisponuje dostatočným množstvom príslušenstva pre súťažiacich.

6. Servírovacia nádoba

  • Kávový nápoj sa musí rozhodcom podávať v jednej kompletnej porcii s objemom najmenej 150 ml.
  • Súťažiaci musí podať nápoj v nádobe poskytnutej hostiteľom.
  • Hostitelia musia poskytnúť nádobu s objemom od 150 do 235 ml.

7. Priestor na tréning

  • Hostiteľ musí zabezpečiť priestor na tréning pre súťažiacich pred semifinálovým a finálovým kolom s dostatočným elektrickým výkonom a počtom elektrických zástrčiek.

HODNOTENIE

 1. Hodnotenie v jednotlivých kolách sa líši nasledovne:
  • Prvé kolo. Senzorickí rozhodcovia vyberú podľa vlastných preferencií najlepší nápoj ukázaním prstu. Z každej trojice sa vyberie súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov od porotcov.
  • Semifinálové kolo. Senzorickí rozhodcovia hodnotia nápoje pomocou hodnotiacich hárkov. Do finálového kola postúpia traja súťažiaci s navýšim bodovým výsledkom zo všetkých semifinalistov. Bodový výsledok sa získava sčítaním hodnotiacich hárkov z kola SENSORY SKILLS a semifinálového kola BREWING SKILLS.
  • Finálové kolo. Senzorickí rozhodcovia vyberú podľa vlastných preferencií najlepší nápoj ukázaním prstu.
 2. Pred súťažou dostanú rozhodcovia nápoje zo súťažných káv na neverejnú kalibráciu.

OBJASNENIA

 1. Prvé kola.
  • Po každom kole rozhodcovia ochutnajú poskytnuté nápoje. Rozhodcovia nesmú diskutovať o podávaných nápojoch, kým nerozhodnú o výsledku.
  • Keď rozhodcovia rozhodnú, mali by dať hostiteľovi signál, aby sa rozhodnutie rozhodcov uverejnilo ukázaním prsta s odpočítaním 3-2-1.
  • Nápoj s najväčším počtom hlasov rozhodcov je víťazom.
  • Ak každý porotca vyberie iný pohár rozhoduje hlas hlavného rozhodcu, ktorý sa určí na začiatku súťaže.
 2. Semifinálové kola
  • Po každom kole rozhodcovia ochutnajú poskytnuté nápoje. Rozhodcovia nesmú diskutovať o vytvorených a podávaných nápojoch, kým nenapíšu svoje hodnotiace hárky. Rozhodcovia budú mať na vypracovanie svojich hodnotení približne 20 minút.
  • Po skončení posledného semifinálového kola hlavný rozhodca spočíta hodnotenia 3 senzorických rozhodcov. Sčíta ich s hodnotiacimi hárkami z kola SENSORY SKILLS podľa sčítacieho hárku a vytvorí poradie súťažiacich podľa počtu bodov.
  • Do finále postúpia 3 súťažiaci s najvyšším počtom bodov.
 3. Finálové kolo
  • Počas finále rozhodcovia opustia svoje stanovištia, aby nevideli spôsob prípravy finalistov. Zároveň finalisti po skončení súťažného času skryjú svoje vybavenie, aby senzorickí rozhodcovia nemohli identifikovať nápoje podľa spôsobu prípravy.
  • Rozhodcovia sa vrátia až po príprave a podávaní nápojov.
  • Rozhodcovia ochutnajú poskytnuté nápoje a najprv vyberú víťazný pohár. Identita víťaza zostáva tajomstvom – tento pohár sa umiestni na jednu stranu.
  • Rozhodcovia potom opäť rozhodujú medzi zvyšnými dvoma pohármi o druhom mieste (a teda aj o treťom mieste).
  • Identita troch najlepších káv bude oznámená v počas slávnostného odovzdávania cien bezprostredne po rozhodnutí porotcov v poradí:
   1. Pohár súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, sa zdvihne a jeho totožnosť sa odhalí.
   2. Pohár súťažiaceho na druhom mieste bude zdvihnutý a identita odhalená.
   3. Týmto spôsobom sa odhalí identita víťaza.
  • Súťažiaci na prvých troch miestach dostanú svoje ceny a budú odfotografovaní s moderátorom a porotcami.

Súťažiaci spoločne s vyplneným registračným formulárom zaplatí štartovné vo výške 50 EUR. – Toto štartovné nie je vratné ani v prípade odstúpenia zo súťaže či neúčasti súťažiaceho v súťaži.

Cena štartovného súťažiaceho nepokrýva náklady na organizáciu súťaže. Ďakujeme pražiarňam a partnerom za pokrytie nákladov na organizáciu a podporu súťažiacich. Bez vás by to nešlo! 

Pravidlá súťaže sa pravidelne aktualizujú o drobné opravy. Keďže tento rok je prvý ročník súťaže Brewer’s Showdown, momentálne testujeme testovacie kola a upravujeme časový harmonogram.

Vyhradzuje si právo upravovať a aktualizovať tieto pravidlá a pokyny podľa vlastného uváženia.

Súťažná káva

Súťažnú kávu na tento ročník Brewer’s showdown 2023 zabezpečí slovenská pražiareň Goriffee.

Tréningová káva bude súťažiacim doručená najneskôr 2 týždne pred súťažou na adresu, ktorú nám dodali pomocou dotazníku.

Súťažná voda

Ľudia žijúci v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti majú šťastie na mimoriadne kvalitnú vodu, ktorá pochádza predovšetkým z dunajských prameňov. Táto vola je následne prefiltrovaná pomocou profesionálnych filtrov BRITA PURITY C, aby bola vhodná na prípravu filtrovanej kávy a espressa. 

Kvalitu zabezpečuje náš vodný partner BRITA SLOVENSKO a Spinsol.sk.

Kompletné zloženie vody bude k dispozícií na stánku Spinsol v interiéry festivalu.

Partneri súťaže: